Kutubta kala ah: Caqiidada Islaamka & Isdaahirinta Muslinka oo afSoomaali ku qoran ka dalbo shabakadda www.somalibooks.org tel: 46 (0707880509 Stokcholm

On the occation of the 9th may victory of the II worldwar: no more world war. No more cold war, No more civil,  relious & ethnic war. No more regional war. No more war of Narcotics. No war of terriorism. No war of world stratigics, Oil & Gas, money for blood banks for control. Power for justification. No star war, no war for nothing. Stop war & understand. No more war at all I´ll be luckier in love from Amd. Handule-Moscow   


Dhaxalka:
Suáal 293-aad: Waa imisa sababaha la isku dhaxli karo ee la isku waafaqsan yahay?
Jawaab 293-aad: waa 3 sababood. (Daliil Sharraxaadda shariifka, xaddiiska 807 & 808 cutubka baadida).

Suáal 294-aad: Sidee dhaxal loogu kala qeybin qof dhintay oo ka tegay gabadhiisa, walaashiis & gabar uu awoowe u yahay?
Jawaab 294-aad: Gabadhiisa maalka nis (badhkiis) ayey leedahay ama qaadanaysaa, gabadha uu awoowga u yahayna sudus ( 6 meelood meel ayey qaadanaysaa, walaashiisna inta soo hartay ayey qaadanaysaa. (Daliil: Xaddiiska 807-aad cutubka dhaxalka).

Suáal 295-aad: Ma is dhaxli karaan labo qof oo walaalo ah ama is dhalay, laakiin kala diin ah sida Muslim iyo Gaal?
Jawaab 295-aad: Maya marnaba midba midka kale ma dhaxli karo. (Daliil: Xaddiiska 808-aad cutubka dhaxalka).

Suáal 296-aad: Abtigu goorma ayuu dhaxal abtinimo xaq u yeelan karaa?
Jawaab 296-aad: Abtigu wuxuu dhaxlaa qofkii dhinta oo wax xagga aabbe kala dhashay uusan joogin. (Daliil: Xaddiiska 812-aad cutubka dhaxalka).

Suáal 297-aad: Wax ma dhaxlayaa ilmaha markaa dhashay haddii uu qayliyo, deedna uu dhinto? Malagase sii dhaxli karaa?
Jawaab 297-aad: Haa, wuu dhaxlayaa isagana waa laga sii dhaxli karaa. (Daliil: Xaddiiska 813-aad cutubka dhaxalka).

Suáal 298-aad: Ma helayaa dhaxalkiisa qofkii dila qofkuu dhaxli lahaa?
Jawaab 298-aad: Maya. (Daliil: Xaddiiska 814-aad cutubka dhaxalka).

Suáal 299-aad: Imisa ayuu qofku dardaarmi karaa maalkiisa ugu badnaan in looga sadaqeeyo?
Jawaab 299-aad: Saddex meelood meel. (Daliil: Xaddiiska 819-aad cutubka dardaaranka).

Suáal 300-aad: Saddaqada ay ilmahu ka bixiyaan waalidkood ma gaaraysaa waalidka?
Jawaab 300-aad: Haa. (Daliil Xaddiiska 820-aad cutubka dardaaranka).

Suáal 301-aad: Wax ma loo dardaarmi karaa qof dhaxalka wax ku leh?
Jawaab 301-aad: Maya. (Daliil: Xaddiiska 821-aad dardaaranka).
Dhammaad. La soco qeybo kale ee Kutubka oo ku saabsan Waxyeelada.

pppppp